ANNA3 | 13 augustus 2016 |  Nacht Antwerpse Kerken | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

13 augustus 2016

Nacht van de Antwerpse Kerken

Van 19.00 tot 23.00 uur

 

tickets

Gratis toegang

Eén keer per jaar jaar doen meer dan 15 Antwerpse kerken 's nachts hun deuren open... Dit jaar al voor de 5de keer. Ook de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever doet mee !

Het thema van deze nacht zijn de ooit zo luisterrijke feesten en processies voor O.-L.-Vrouw-Tenhemelopneming op 15 augustus, de patrones van onze stad.

De Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever heeft het geluk, naast een uitzonderlijk gebouw ook een uitzonderlijk Mariabeeld te bezitten. Mantel en kroon van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld dat in 1893 voor het eerst een processie leidde zijn van een zeldzame schoonheid. De versieringen en de opschriften getuigen bijkomend van een symboliek die ons vandaag opnieuw zou kunnen inspireren.

Iedereen van harte welkom

Uitvoerders

De "Nacht van de Antwerpse Kerken" is een initiatief van vzw Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA)

Programma

Maak gebruik van uw bezoek aan de kerk om de tentoonstelling van Herman van Veen te bezoeken.

Flyer

Lees hier de flyer over de 5e Nacht van de Antwerpse Kerken.

Schitterende kroonjuwelen in de Nacht der Antwerpse Kerken…

13 augustus 2016, vijfde nacht der Antwerpse kerken. In 17 kerken stonden dit jaar de Mariaprocessies  in de schijnwerpers, én de Beeldenstorm te Antwerpen in 1566, 450 jaar geleden, die begon de dag na de Mariaprocessie, op 19 augustus 1566.
Ook onze kerk opende weer haar deuren die avond. Over de Beeldenstorm hadden we niet zoveel te vertellen – die heeft waarschijnlijk wel door de oude Sint-Annakapel geraasd die eeuwen het centrum is geweest van het kleine dorpje 'Het Vlaams Hoofd', waar nu het gebouw van de voetgangerstunnel staat. Onzalige herinnering, maar wel werden  de twee mooie houten beelden van Sint-Anna-ten-Drieën en Sint-Rochus gered, die we in onze moderne kerk koesteren. Waarover we wel veel over konden vertellen, was ons mooi Mariabeeld dat zeker sedert het einde van de negentiende eeuw – hoe oud het precies is, weten we niet – de Mariaprocessies op Linkeroever geleid heeft.

Stralend wit

Het stond majestueus opgesteld in het midden van de kerk, in stralend licht, zodat haar prachtige mantel uitgebreid bewonderd kon worden. Er was ruime documentatie voorzien, met een boekje en heel wat interessante foto's, oudere documenten, en informatie in detail over de mantel, de weldoeners van toen, de gebruiken rond een processie. Enkele prachtige processievaandels waren uit de kelder gehaald en maakten het verleden weer zichtbaar. Tientallen bezoekers hebben we over de vloer gekregen, die ook van de gelegenheid profiteerden om de tentoonstelling van Herman Van Veen te bezoeken. Maar dé blikvanger waren wel de twee prachtige kronen, van Maria en haar kind, die een kostbaar erfstuk zijn van onze parochiegemeenschap. Deze vergulde zilveren kroonjuwelen dateren waarschijnlijk van voor 1830, en zijn bezet met fonkelen diamanten en andere edelstenen. Meestal liggen ze opgeborgen op een veilige plek, maar die avond, en ook na de viering van zondag 14 augustus, waren overgebracht naar de kerk, om naast het Mariabeeld te pronken.
De juwelen zijn weer achter slot en grendel. Maar al wie ze heeft mogen bewonderen is een beetje fierder geworden op ons verleden. We zullen ons als waardige erfgenamen gedragen,  als onze gemeenschap iets van die glans zal uitstralen op Linkeroever...

Marc