ANNA3 | FRANCISCUS door Jenne Decleir | Zaterdag 11 februari 2017 | 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

11 februari 2017

Franciscus door Jenne Decleir

20.00 uur theatermonoloog

19.30 uur deuren open

 

tickets

14 EUR

10 EUR (hechte & beste vrienden ANNA3)

6 EUR (-26 jaar)

 

verkoop

ANNA3

In 2014 herschreef Dario Fo zijn theaterwerk  “Franciscus, jongleur van Assisi”  naar aanleiding van de nieuwe paus. Dario Fo schrijft met humor, zelfspot en toespelingen over ons leven vandaag.
Jenne speelt en zingt met brio: hij is verteller, Franciscus, een boer, paus, kardinaal of een van de broeders van Franciscus.

Het is een theaterstuk met momenten van ontroering maar ook vol lach, de lach waarmee we als publiek onze menselijke tekortkomingen herkennen. Franciscus, de jongleur van Assisi gaat over de heilige Franciscus maar heeft niets te maken met de mythe die na zijn dood ontstond.  Franciscus is een mens van vlees en bloed, praat met de dieren, de zon, de maan en al wat leeft en zingt. Hij heeft een wereld voor ogen van samenhorigheid waarin mensen elkaar respecteren en hij verzet zich tegen macht en winstbejag.

Franciscus leefde in de 13de eeuw en noemde zich de “speelman van God”. Hij droeg een boodschap uit van vrede, liefde en eenvoud, maar op zijn manier, heel onconventioneel, met ironie en soms exaltatie.
Jenne Decleir brengt Franciscus tot leven in een prachtig stukje theater dat ons allen kan inspireren en in deze tijden meer dan actueel is.

Jenne Decleir had het voorrecht met Dario Fo zelf te kunnen werken en daarnaast begeleid te worden door Fabrizio Di Giovanni, acteur en medewerker van Dario Fo en Caroline van Gastel die jarenlang met Dario Fo samenwerkte. Hij kon er op die manier zijn eigen versie van maken, maar trouw blijven aan de voor Fo typische speelstijl tussen grotesk en satire.

Fo schrijft vanuit de lach, de lach om onszelf, onze dwaasheden; zo heeft hij ook Franciscus en zijn inzet voor een betere wereld beschreven en laat hij deze rebel uit de verf komen. Fo zou Fo niet zijn moest hij deze figuur niet ten tonele voeren om een statement te maken over de maatschappij vandaag. Jenne Decleir draagt het stuk en brengt het in een eigen Vlaamse versie. Maar  - zoals hij zelf zegt – “Het is niet eenzaam op de planken zoals sommigen denken. Je hebt de interactie met het publiek en hun reacties. Die dragen je. Achteraf ga ik met mijn publiek praten.”

Uitvoerders

Jenne Decleir

Dario Fo, Nobelprijs literatuur 1998, Italiaans schrijver, performer, schilder, grootmeester van internationaal niveau.

Spelcoach: Dario Fo, Caroline van Gastel, Fabrizio Di Giovanni, Maria Chiara Di Marco

Vertaling: Caroline van Gastel

Foto’s: Rudi Schuerewegen

 

Programma

Franciscus, de jongleur van Assisi van Dario Fo

Links

Site Jenne Decleir

Pers

Gazet van Antwerpen van 20 januari 2017