ANNA3 | Zaterdag 22 april 2017 | vocAmuze | Koordinaat | 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

22 april 2017

vocAmuze & Koordinaat

20.00 uur concert
19.30 uur deuren open

 

tickets

voorverkoop: 20 euro
kassa: 23 euro

 

verkoop

reservatie van de tickets : tickets@vocamuze.be of telefonisch: 0498 844 981
rekeningnummer BE20417201128156
of via de koorleden

 

Op dit concert wordt de Messiah van Händl uitgevoerd, een werk dat we u wellicht niet meer hoeven voor te stellen.

De beide koren stellen we u met veel genoegen voor:

vocAmuze ontstond in 1967 in Burcht uit het toenmalige parochiale mannenkoor en heette de eerste 30 jaar Gemengd Koor Sint-Cecilia. In al die jaren stond het koor onder leiding van onder meer Dries De Kindt, Dirk Van Croonenborch, Erik Demarbaix, Willem Van de Weerd, Frank De Moor en Philippe Benoit. Sedert 2003 staat Dimitry Goethals aan het roer.
VocAmuze is een amateurkoor met professionele doelstellingen en uitstraling, met veel aandacht voor het sociale aspect van het koorzingen. Uit het ledenbestand, het repertoire en de dagelijkse werking blijkt dat vocAmuze het parochiale intussen ontgroeid is, al blijft er wel een sterke band met het thuis­front.
Het koor tracht zijn toeschouwers telkens weer te verbazen met hoogstaande uitvoeringen van bekend en minder bekend repertoire, gaande van a-capella- tot grotere oratoriumwerken.
Op het rijke palmares staan een indrukwekkende reeks meester­werken uit de koorliteratuur, waaronder de Matthäus-Passies van Kühnhausen, Homilius en Bach, Dido & Aeneas en Funeral Music for Queen Mary van Purcell, Ode for St. Cecilia’s Day en Chandos Anthems van Händel, Gloria van Vivaldi, Deutsche Messe van Schubert, de Requiems van Rutter, Duruflé, Salieri en Mozart, Petite Messe Solenelle van Rossini … Daarnaast vertolkt vocAmuze ook geregeld hedendaags repertoire met o.a. muziek van Morten Lauridsen, Arvo Pärt, Ola Gjeilo, …
In 2017 viert het koor het 50-jarig bestaan en voegt het een nieuw hoogtepunt toe aan het uitgebreide repertoire met Messiah van Händel!.

Koordinaat is een Leuvens kamerkoor dat bestaat uit een dertigtal leden tussen 25 en 45 jaar. Jan Van Hove dirigeert Koordinaat al sinds 1997, toen het ontstond als een studentenkoortje. Onder zijn kundige leiding heeft Koordinaat een breed repertoire opgebouwd. In hun optredens proberen de leden vooral hun enthousiasme en liefde voor de muziek op het publiek over te brengen, zonder een enkele toegeving te willen doen aan de artistieke kwaliteit van de uitvoering.
Zowel oude muziek, klassieke muziek als hedendaagse composities staan op het programma, met een bijzondere aandacht voor koormuziek van eigen Vlaamse bodem.
Koordinaat heeft intussen een stevige reputatie opgebouwd in het Vlaamse koorlandschap en haalde meermaals opmerkelijke resultaten op onder meer het Korenfestival Vlaanderen te Kontich en het Provinciale Koortornooi van Vlaams-Brabant. In 2011 werd het ook halve finalist ‘Koor van het Jaar’, de prestigieuze koorwedstrijd van Koor&Stem in samenwerking met Canvas.

Om de zoveel jaar organiseert Koordinaat een groots concert met orkest en solisten. Zo voerde het de Messiah van Händel op in 2002, de Requiems van Mozart en Salieri in 2006, de Matthäus-Passion van J.S. Bach in 2012 en Dixit Dominus van Händel en de Paukenmesse van Haydn in 2014.

Uitvoerders

Koor vocAmuze uit Burcht
& kamerkoor Koordinaat uit Leuven

Voor meer info:
www.vocamuze.be   
www.koordinaat.be

 

Programma

Messiah van George Frideric Händel

Met Händel naar de hemel

Religieuze muziek vraagt niet om een concert. Ze nodigt uit om meer te doen dan te luisteren naar ‘mooie klanken’. Ze wil toehoorders en uitvoerders raken in hun ziel, daar waar de vragen leven over leven en dood, en over de zin daarvan.

Dat was de bedoeling van Bach als hij zijn passies schreef. Dat was ook de bedoeling van George Friedrich Händel, de schepper van de ‘Messiah’. In 1713 emigreerde deze Duitser naar Engeland, waar nog geen sprake was van een Brexit, maar waar ze hem wel herdoopten tot George Frideric Handel. En een van de hoogtepunten van de Britse cultuur is zijn ‘Messiah’, een bezinning op het leven van Jezus, en tevens een bezinning op het leven van elke mens, tot voorbij de dood: want, zo laat Handel horen, in de weg die Jezus ging wordt de belofte waargemaakt van een heil dat ieder wacht die dezelfde weg wil volgen.

Die Messiah hebben we mogen meemaken in onze kerk, zaterdagavond 22 april. 350 luisteraars waren er, en uitgebreid koor, of beter, twee koren: vocAmuze uit Burcht had haar talenten gebundeld met het Kamerkoor Koordinaat uit Leuven. Een uitstekend orkest stond op het podium, het Euterpe Baroque Consort. Er waren vijf ervaren solisten, de enthousiaste sopraan Griet De Geyter, de warme mezzo Nicola Wemyss, Bart Uvin, een gevoelige altus, de expressieve tenor Robert Luts, en Lieven Termont, een indrukwekkende bas. En er was een dirigent, uiteraard: Dimitri Goethals, innemend en veeleisend. Een samenwerking tussen amateurs en professionals, op hoog niveau.

Vreugde mag er zijn

Het was veel meer dan een concert. Het werd een meditatie over het leven van Jezus, van bij het begin. Over de blijdschap bij het geschenk van nieuw leven, vol troost en hoop op betere tijden. De eerste woorden die we hoorden: “Comfort ye, my people...”, wees getroost, dat was een boodschap tot ons gericht. “Rejoice!” zongen de engelen. Ja, vreugde mag er zijn, want die vredevorst zal ons hoeden als een zachtmoedige herder. Handel verklankt teksten van Oud en Nieuw Testament, hij schildert met zijn muziek hoe Jezus onder de mensen leefde vanaf die prille blijdschap rond de kribbe. Hij laat de blijde boodschap horen die de Messias in synagogen en op de heuvels van Palestina verkondigde.

Maar de blijdschap wordt door angst en lijden verduisterd. “He was despised”, het Lam Gods wordt gegeseld en verscheurd, en uit het land der levenden gesmeten. Zo lijkt het.. maar dan klinkt het helder en dankbaar: “… but thou didst not leave his soul in hell;..”: God heeft hem niet in de handen van de dood achtergelaten. De heersers en bozen kunnen samenspannen, maar Hij die in de hemel woont zal met hen lachen…

God regeert, en als het koor het heerlijke “Halleluja” zingt, staan we allemaal recht: niet alleen omdat de Engelse traditie het zo wil, sinds koning George II tijdens de première eerbiedig opstond, maar vooral omdat deze hymne een geloofsbelijdenis is: niet het kwaad, maar de almachtige God regeert.

Amen

In het derde deel van de Messiah wordt bezongen dat met Jezus allen gered zullen worden uit de dood. De mysterieuze woorden van Paulus klinken als klaroenstoten bij het einde der tijden: “The trumpet shall sound”: wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet zich met het onvergankelijke bekleden… Als God vóór ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

De Messiah eindigt met een overweldigend Amen, minutenlang. En minutenlang was het staande applaus. Oververdiend, niet alleen omwille van de heerlijke kwaliteit van wat we hoorden. Ook, en vooral omdat deze zeer verzorgde uitvoering een harmonie, een gedeelde ervaring door musici en toehoorders tot stand bracht. De muziek werd met eerbied en aandacht vertolkt, de solisten stonden niet op routine te concerteren, ze beleefden wat ze zongen en namen in hun emoties het publiek mee naar de diepere betekenis van de tekst. Dit was meer dan een concert.

Marc