ANNA3 | Nacht Antwerpse Kerken | Marc Van Hoorick - Joannes Thuy | Openkerkendag | Zaterdag 12 augustus 2017 | 19 - 23 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

Zaterdag 12 augustus 2017

Nacht van de Antwerpse kerken

19.00 uur deuren open
23.00 uur deuren dicht

 

tickets

vrije toegang

 

Eens in het jaar doen de Antwerpse kerken ’s nachts hun deuren open… Dit jaar, in 2017, draait alles om de muziek en het orgel

Het wordt een feestelijke avond. Muziek en de muziektraditie van de kerken staan die avond centraal. Vooral de ‘koning onder de muziekinstrumenten’, het orgel, zal in de kerken hemels weerklinken. Tal van organisten en muzikanten verlenen hun medewerking.

Liefst 21 kerken in de Antwerpse binnenstad en in de districten Berchem, Deurne en Merksem openen de deuren voor deze nocturne. De muziektraditie in de parochies zal op tal van plaatsen geëvoceerd worden. Niet alleen de muziekverenigingen, koren, orkesten komen her en der aan bod, ook de liederenschat en muziekboeken. Speciale aandacht gaat ook uit naar kunstvoorwerpen zoals glasramen, beelden en schilderijen die muziek als thema hebben. Heel verrassend zijn soms de  muziekcomposities die  verband houden met deze kunstwerken.

Maar voor de kerken is vanzelfsprekend het meest opvallende instrument het orgel. Vele eeuwenoude Antwerpse kerken zijn gezegend met indrukwekkende historische orgels, terwijl in recentere kerken doorgaans meer eigentijdse orgels klinken. In de meeste kerken zal het orgel tijdens die nocturne bespeeld worden. Organisten geven tekst en uitleg en een aantal orgels kan ook de visu beleefd worden op het doksaal.
De ‘Nacht van de Antwerpse Kerken’ zal dan ook een enige gelegenheid zijn om de Antwerpse muziekcultuur in de kerken mee te beleven én om dichterbij de orgels, de muziek en de uitvoerders te komen.

Het aanbod van de kerken is zeer divers. Ook ANNA3 heeft in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk van Linkeroever een bijzonder programma!

De geschiedenis van de kerken op Linkeroever wordt uit de doeken gedaan met projectie van archief- en fotomateriaal uit de periodes van de oprichting van de verschillende opeenvolgende kerken op Linkeroever. De muziekboeken, de muziekvaandels en andere religieuze muzikale artefacten worden opgezocht en bestudeerd. Tentoonstelling, rondleidingen en powerpointpresentaties zullen de resultaten van dat onderzoek ontsluiten.

Uitvoerders

Joannes Thuy, orgel

Marc Van Hoorick, klarinet

 

Programma

Organist en musicoloog Joannes Thuy zal in een lichtvoetige en geïllustreerde causerie de geschiedenis van de kerkmuziek belichten.
In een tweede deel toont hij het ontstaan en de werking van een kerkorgel, met – dankzij de orgelbouwer – letterlijk een kijk in het orgel en nadien een live concert. Samen met de befaamde klarinettist Marc Van Hoorick zal Joannes Thuy werken vertolken van o.m. Belgische componisten die een werk creëerden in de periodes van de kerken op Linkeroever.

Er start een programma om 20.00 uur en dit wordt herhaald om 21.30 uur.

Algemene info over de Nacht van de Antwerpse Kerken: www.topa.be

Het orgel op grote projectie

Mensen die erbij waren zullen het beamen. Linkeroever heeft het thema van de avond, waar muziek en vooral orgelmuziek centraal stonden, helemaal ingelost.

Camera's in en aan het orgel gaven op groot beeld de werking weer. Het sublieme concert kreeg daardoor een extra dimensie.

Organist en musicoloog Joannes Thuy lichtte eerst in een lichtvoetige en geïllustreerde causerie de geschiedenis van de kerkmuziek en orgel toe. Samen met de befaamde klarinettist Marc Van Hoorick werden dan werken van o.m. Belgische componisten vertolkt.