ANNA3 | Wereldmuziekconcert - Frappant - Resolut | Zaterdag 7 oktober 2017 | 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

Zaterdag 7 oktober 2017

WERELDMUZIEK-CONCERT

18.00 wereldkeuken
20.00 uur concert
19.30 uur deuren open

 

tickets

15 EUR

 

verkoop

www.eventueel.be

 

Wie helaas niet kan komen, kan een fiscaal vriendelijke gift doen.

Stort een bedrag van minstens 40 EUR op rekening BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen met als enige vermelding “Gift Peter Pan”.

Begin 2018 ontvangt u dan een fiscaal attest.

 

ANNA3 | Wereldmuziekconcert - Frappant - Resolut | Zaterdag 7 oktober 2017 | 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

De werkgroep Eventueel nodigt u van harte uit op een wonderbaarlijke avond, een nieuwe activiteit ten bate van mensen in armoede. Een positieve breeddenkende avond voor ruimdenkende wereldburgers!

Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen (The Scene)! Ja toch? Desondanks wordt onze samenleving blijkbaar alsmaar harder en cynischer. Wie arm is wordt steeds armer en wie rijk is... jawel... Ondanks dat het economisch beter gaat, lijkt er op het vlak van armoede niet veel ten goede te veranderden. Wel integendeel, armoede is zeer ingrijpend en de oorzaak van heel wat sociale uitsluiting.

Wij kunnen de wereld niet veranderen. Maar een kleine vonk kan wel een vuur ontsteken. Wij willen een toekomst met meer respect voor iedereen en vinden dat het tijd is voor eensgezindheid. Tijd dat we een signaal geven, hoe klein ook, aan mensen die het veel slechter hebben dan wij. Daarom kan je op zaterdag 7 oktober op de Antwerpse Linkeroever de wereld horen, zien en proeven.

18.00u Wereldkeuken

Proef de wereld in zaal Sint Anneke Centrum, Hanegraefstraat 5 , 2050 Antwerpen.
We nodigen u uit om te genieten van ons gevarieerd wereldbuffet. Met de opbrengst hiervan organiseren we een activiteit naar keuze voor mensen in armoede: een soortgelijk wereldbuffet, een feestelijke BBQ, een bezoek aan de Zoo of Planckendael, een dagje zee... Ze kiezen zelf maar... De helft van de prijs die u nu besteedt aan het etentje komt rechtstreek ten goede aan families die in generatie-armoede leven. Deze families wonen in Groot-Antwerpen en worden gesteund via Peter Pan (www.peterpangroep.be).

20.00u Wereldmuziek

Hoor en zie de wereld in de Sint-Anna-ten-Drieën Concertkerk, Hanegraefstraat, 2050 Antwerpen.

Een prachtig concert met Wereldmuziek die ons meeneemt in een groot verhaal, van alle tijden en naar alle uithoeken van de wereld. Liederen over liefde en hoop, respect en verdraagzaamheid, broosheid en de kwetsbaarheid van elke dag, gebracht door twee enthousiaste koren en ondersteund door een boeiende projectie.

Uitvoerders

- Frappant
- Resolut

Solidariteitskoor Frappant brengt mensen bij elkaar die graag samen zingen en musiceren en die zich betrokken voelen bij de wereldwijde samenleving.

Solidariteitskoor Resolut gaat steeds op zoek naar liederen die hen raken zowel inhoudelijk als muzikaal, en met een boodschap van hoop dat het steeds beter kan met onze wereld.

 

Meer info:

www.frappant.info

www.resolut.be

 

Waarom

Met dit concert willen we een stem geven aan mensen die niet gehoord worden. We willen winst maken door verkoop van tickets, sponsoring en giften. Wie het goed heeft kan een sterk signaal geven aan zij die minder goed bedeeld worden. Met de opbrengst financieren we een structurele ondersteuning van mensen in armoede in samenwerking met Peter Pan (www.peterpangroep.be).