ANNA3 | Verlaine | Werner Van Mechelen - Stefaan Degand - Florestan Bataillie - Wolfram Van Mechelen - Ludovic Bataillie - Rhea Vanhellmont - Pieter-Jan De Smet | Zaterdag 20 oktober 2020 | 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

Zaterdag 10 oktober 2020

VERLAINE

 

20.00 uur concert

19.30 inleiding

19.00 uur deuren open

 

tickets

 • 25 euro
 • -26 jarige: 15 euro
 • 1 GRATIS ticket voor "vrienden van ANNA3"
 • 2 GRATIS tickets voor "hechte vrienden van ANNA3"
 • 3 GRATIS tickets: voor "beste vrienden van ANNA3"

Klik hier om te ontdekken hoe u vriend kan worden van ANNA3

 

bestel hier uw tickets

 

Paul Verlaine kennen we allemaal van naam. Hij stelde in 1884 de bundel “les poètes maudits” samen, waarin hij de werken van Corbière, Rimbaud, Mallarmé en Pauvre Lelian (anagram van Paul Verlaine) bijeenbracht.

Voor deze cross over-productie ‘Verlaine’ slaan bas-bariton Werner Van Mechelen en acteur Stefaan Degand de handen in mekaar en dit volgens het devies van Verlaine : "De la musique avant toute chose."

Muziek van Debussy en Fauré op gedichten van Verlaine wordt afgewisseld met briefwisseling, teksten en verhalen over zijn turbulente leven. Stefaan Degand kruipt in de huid van deze poète maudit.

In 1884 verscheen een bloemlezing samengesteld door Paul Verlaine met de naam ‘Les poètes maudits’; miskende of maatschappelijk onaangepaste, verguisde dichters. Dit album bevatte werk van hemzelf, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé en anderen. Waarom werden deze dichters gezien als verschoppelingen of outcasts?

Niet in het minst door de thema’s waar ze over schreven en de levensstijl die ze hanteerden. Enkele topics uit hun lyrische kunsten: drugs, alcoholmisbruik, vrije liefde, satanisme, misdaad, zondig leven, ziekte, perversiteiten en fataal zelfdestructief gedrag.

Hét inhoudelijk uitgangspunt voor deze dichtkunst is eigenlijk een zeer romantisch gegeven: de vrijheid van de dichter aan de ene kant en de inperking ervan aan de andere kant door de eisen en heersende conventies van de maatschappij. Hierdoor wordt er gevlucht op alle bovenstaande manieren en maakt dit hun dichtkunst tot een ‘van zich afschrijven’ waarin hun decadentisme welig tiert. Dit creëert een wereld op zich die totaal haaks staat op wat men als keurig of in de pas lopen kan beschouwen. Maar laat het nu net dat zijn wat kunstenaars vaak aantrekt en inspireert.
De verboden vruchten zijn het lekkerst, is het niet?

Paul Verlaines biografie leest als een roman. Niet in het minst door zijn seksuele geaardheid en haat-liefdeverhouding met o.a. Arthur Rimbaud, zijn veel jongere muze voor wie hij zijn vrouw Mathilde Mauté verliet in 1873. In datzelfde jaar opende hij echter in een Brussels hotel het vuur op Rimbaud na een dispuut en bracht als straf 18 maanden in de cel door. Hoewel hij hierna nog probeerde terug te keren naar een burgerlijk leven loerde de verleiding steeds om de hoek en was hij niet sterk genoeg hier het hoofd aan te bieden. Hij werkte even als leraar Frans en Engels en probeerde met zijn leerling ‘adoptiefzoon’ en amper 17-jarige Lucien Létinois –met wie hij ook een relatie had- een boerenbestaan op te bouwen. Zonder succes. Tot overmaat van ramp stierf Lucien op 23-jarige leeftijd aan buiktyfus wat Verlaine totaal wanhopig maakte. Hij woonde zijn volgende jaren bij vrienden in armzalige omstandigheden en spendeerde het grootste deel van zijn tijd in bordelen en cafés. Hoewel hij in die tijd enige bekendheid genoot door zijn publicaties stierf hij verarmd en eenzaam.

Uitgespuwd door de maatschappij, maar omarmd door collega-kunstenaars werd zijn poëzie opgepikt en heel intens gebruikt in de Franse liedkunst van eind 19e en begin 20e eeuw. Componisten als Claude Debussy en Gabriel Fauré stonden tijdens hun leven in contact met Verlaine en koesterden een grote affiniteit met diens schrijfsels.

In een impressionistisch stijlidioom (hoewel Debussy deze categorisering haatte) vinden we veel terug van het Weltschmerz en de onbegrepen of onbeantwoorde verlangens. Niet op een sentimentele manier, maar steeds suggestief. Als een parfum dat danst in de lucht en even snel als het gekomen is weer vervliegt …

Uitvoerders

 • Werner VAN MECHELEN, bas-bariton

 • Stefaan DEGAND, acteur

 • Florestan BATAILLIE, piano

 • Wolfram VAN MECHELEN, viool

 • Ludovic BATAILLIE, viool

 • Rhea VANHELLEMONT, altviool

 • Pieter-Jan DE SMET, cello

 

Programma

 • Muziek van Claude Debussy en Gabriel Fauré
 • theatertekst van Florestan Bataillie
 • poëzie van Paul Verlaine

 

INTERVIEW

Beluister hier het interview met Florestan Bataillie op Klara: https://bit.ly/2ZiLgBR

 

 

Coronamaatregelen

ANNA3 leeft alle maatregelen na die de overheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus COVID-19: voor dit concerten worden maximaal 95 mensen toegelaten, er is ontsmettingsmiddel voor uw handen, u dient 1,5 meter afstand te houden van de andere bezoekers, u kan tickets betalen via uw smartphone (payconiq), de kerk wordt geventileerd, de toiletten zijn gesloten, er is geen drankje na het concert,  enz…

Voor dit concert beschikt ANNA3 over een ‘groene’ COVID Event Risk Scan die u hier kan consulteren.

 

DANK 

Deze voorstelling was slechts mogelijk dankzij de relance-steun van de stad Antwerpen

Lodo Stad Antwerpen