ANNA3 | Symposium De Kerk Herdacht | Vrijdag 30 oktober 2020 | 11.45 uur onthaal en broodjeslunch | 13.00 uur start symposium | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

vrijdag 30 oktober 2020

symposium
DE KERK HERDACHT

 

11.45 uur onthaal en broodjeslunch

13.00 uur start symposium

 

waarom dit symposium?

De erkenning als monument van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk is voor ons geen eindpunt maar de start van een zoektocht naar de functie(s) en bestemming(en) van de kerk in Vlaanderen.

Herdenken is goed maar vooruitdenken is mooier!

Met dit symposium trekken we een blik inspiratie en reflectie open om de discussie te voeden waar heel wat kerkbesturen, parochies, erfgoedwerkers, gemeentebesturen, architecten ideeën uit kunnen halen.

De Sint-Anna-ten-Drieënkerk werd in 1970 ingewijd en is de parochiekerk van een levendige gemeenschap. Sinds meer dan 10 jaar experimenteert vzw ANNA3 in deze kerk met het organiseren van concerten, tentoonstellingen en lezingen.

programma

11.45 uur: onthaal & broodjeslunch

13.00 uur: verwelkoming

13:05: gemeenschappelijk gedeelte

14.40 uur: korte pauze

14:50 uur: workshop 1

15.35 uur: workshop 2

16.15 uur: conclusies en slotwoord

16.30 uur: receptie & networking

Dagvoorzitter: Prof. Dr. Jan Van der Stock, gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, verbonden aan de Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL

“de deuren gaan open”

 

Niek De Roo,

Coördinator Projectbureau Herbestemming Kerken

 

Het Projectbureau Herbestemming Kerken, dat in 2016 door de Vlaamse en lokale overheden werd opgestart, heeft het voorrecht om op vele tientallen plaatsen in Vlaanderen deel te nemen aan lokale gesprekken over de toekomst van kerkgebouwen. Niek De Roo schetst de context en getuigt aan de hand van veel voorbeelden over de gedreven en inspirerende zoektocht van kerk- en gemeentebesturen in Vlaanderen om een mooie nieuwe toekomst te vinden voor hun kerkgebouwen.

“het kerkgebouw: betekenis en toekomst, visie van de bisschoppen”

 

Jan Jaspers,

Afgevaardigde van de Bisschoppenconferentie

 

In juni 2019 publiceerden de bisschoppen van België de visietekst: "Het kerkgebouw: betekenis en toekomst". Het is een pleidooi om bedachtzaam en respectvol met dit patrimonium om te gaan en de meervoudige betekenis ervan te onderkennen en uit te dragen. Anderzijds is het ook een oproep om met realisme en tegelijkertijd voorzichtigheid na te denken over het toekomstig gebruik van deze gebouwen. In deze lezing wordt dieper ingegaan op de inhoud van deze visietekst.

“de uitvoering van het kerkenbeleidsplan in Antwerpen: een stand van zaken”

 

Tom Meeuws,

Schepen stad Antwerpen, bevoegd voor erediensten

 

In oktober 2016 werd tussen stad Antwerpen en bisdom Antwerpen een parochiekerkenplan goedgekeurd. Dit kerkenbeleidsplan schetst een toekomstbeeld en aanpak voor de 69 Antwerpse Katholieke parochiekerken waarbij voor een tiental kerken een verandertraject is bepaald U krijgt een stand van zaken en de toekomst van de verandertrajecten.

EERSTE REEKS WORKSHOPS

keuze A

“samenwerking tussen geloofs-gemeenschappen”

 

Mgr. Johan Bonny,

bisschop van Antwerpen

 

Godsdiensten gelijken op elkaar en verschillen van elkaar. De gelijkenissen zijn groot, de verschillen eveneens. Niet alles is gelijk, niet alles is verschillend. In een eerlijk gesprek onder godsdiensten moeten beide aan bod kunnen komen. Tegelijk is er ruimte te over voor samenwerking, niet enkel naast maar ook in het religieuze veld. Hoe kunnen godsdiensten samen bijdragen tot een menswaardiger en hoopvoller samenleving?

keuze B

“vanuit alle stakeholders zoeken naar een gedragen en duurzaam toekomstbeeld voor ons religieus patrimonium”

 

Kristof Lataire,

Kapittel

 

In juni 2019 publiceerden de bisschoppen van België de visietekst: "Het kerkgebouw: betekenis en toekomst". Het is een pleidooi om bedachtzaam en respectvol met dit patrimonium om te gaan en de meervoudige betekenis ervan te onderkennen en uit te dragen. Anderzijds is het ook een oproep om met realisme en tegelijkertijd voorzichtigheid na te denken over het toekomstig gebruik van deze gebouwen. In deze lezing wordt dieper ingegaan op de inhoud van deze visietekst.

keuze C

“leven in de kerk, van gesloten naar open parochiekerken in Vlaanderen”

 

Dimitri Stevens,

Adviseur religieus erfgoed PARCUM

 

Er is een tendens om meer Vlaamse parochiekerken open te stellen buiten de uren van de eredienst. De implementatie van kerkenbeleidsplannen geeft daarbij aanleiding tot doordachte keuzes en meer aandacht voor het toeristisch potentieel van open kerken. Daar komt echter heel wat bij kijken. Hier krijgt u context en cijfers over het potentieel van open kerken, tips en tricks over het veilig openstellen van parochiekerken en verneemt u wat organisaties als PARCUM en Open Kerken in dit verhaal kunnen betekenen.

TWEEDE REEKS WORKSHOPS

keuze D

“wat kan de betekenis zijn van kerken, ook voor niet-kerkelijken in onze meer en meer geseculariseerde tijd?”

 

Prof. Walter Van Herck,

hoogleraar filosofie UAntwerpen

 

Om op die vraag te antwoorden zal ingegaan worden op de vraag wat secularisatie eigenlijk betekent en op de quasi onvermijdelijkheid van de aanwezigheid van het heilige en van heilige plaatsen ook in het leven van geseculariseerde mensen.

keuze E

“de herbestemming voorbij: de kerk als genereuze ruimte”

 

Tom Callebaut,

ontwerper bij 'tc-plus' en onderzoeker aan KU Leuven, faculteit Architectuur

 

De context van de thematiek van het leegstaand religieus erfgoed in Vlaanderen is in de voorbije tien jaar enorm veranderd en vraagt om een nieuwe aanpak. Concepten als herbestemming, nevengebruik en medegebruik zijn ontstaan vanuit een binair conflict-denken over sacraal en profaan en blijft de verbindende kracht van het religieus patrimonium onderbenut. Het concept van 'de genereuze ruimte' verweeft die functie en betekenis in tijd en ruimte met elkaar en creëert niet alleen een plek maar ook een proces.

keuze F

“bouwen aan imago en externe communicatie, bij het nieuwe leven van een kerkgebouw”

 

Isabel Peeters,

Managing Director at-thetable by DPG Media

 

Een kerkgebouw kan meer dan één functie hebben. Die nieuwe functies moet je ook kenbaar maken aan de buitenwereld. Deze workshop zal u handvaten en ideeën geven om u bewust te maken van het belang én de mogelijkheden op het vlak van externe communicatie bij het nieuwe leven van een kerkgebouw, en dat niet alleen bij de inauguratie…

INSCHRIJVEN

inschrijvingsprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt 45 euro (studenten: 25 euro).

U dient dit bedrag op voorhand te storten op rekening nummer BE64 7795 9834 6352 op naam van ANNA3 vzw, Gaston Burssenslaan 17, 2050 Antwerpen met als mededeling "symposium + naam deelnemer"

In de inschrijvingsprijs zijn inbegrepen:

  • een verzorgde broodjeslunch,
  • uw deelname aan het gemeenschappelijk deel en aan 2 workshops,
  • de geprinte handouts van de presentaties
  • en receptie.

Na afloop sturen we u alle documentatie van de zes workshops elektronisch na.

 

Privacy en GDPR

ANNA3 vzw vindt uw privacy belangrijk. Wij verzamelen uw gegevens enkel en alleen met het oog op de vlotte organisatie van het symposium en om u nadien alle documentatie van het symposium te kunnen nasturen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen ANNA3 vzw.

We kunnen u dan ook geruststellen dat uw persoonsgegevens nooit verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. ANNA3 vzw heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Meer informatie over ons privacybeleid kan u nalezen op disclaimer

 

inschrijven ?

Meer informatie: info@anna3.be

Inschrijven symposium

JA, ik wil me inschrijven om deel te nemen aan het symposium op 30 oktober 2020   (*) zijn verplichte velden

Dit symposium wordt georganiseerd door ANNA3 in samenwerking met: