ANNA3 | Vrijdag 17 december 2021 | 20 uur | Meezing-Kerstconcert | Annelies Boodts, harp |  Myriam Baert, zang & dirigent | Joannes Thuy, orgel | Vooral Het Publiek - u dus! | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

Vrijdag 17 December 2021

Komt allen tezamen
MEEZING-KERSTCONCERT

 

20.00 uur concert

19.30 uur deuren open

 

 

tickets

  • 10 EUR

  • 6 EUR (-26 jaar)

 

Uw ticket is ook uw bonnetje voor een gratis drankje in de pauze!

 

In de aanloop naar Kerstmis, zingen we met iedereen samen de mooiste Kerstliederen, oude en nieuwe, afgewisseld met enkele solo-optredens.

In de koude dagen naar kerstmis toe zoeken we de gezelligheid en elkaars nabijheid op. Wat is er heerlijker dan in een mooi versierde kerk samen kerstliederen te zingen?

In dit concert bent u samen met vele anderen de zangers én tezelfdertijd het koor. Iedereen is welkom en kan zeker meedoen. U krijgt een zangboekje wat u mee mag nemen om thuis verder te zingen.

Het ticket voor dit concert is ook goed voor een gratis drankje in de pauze (indien de coronamaatregelen dit toestaan). Met dat opkikkertje kan u de stembanden smeren en er terug tegenaan gaan.

De opbrengst van het concert gaat integraal naar het Orgelfonds Edmond Reyn ten bate van het orgel van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk. Met het ingezamelde geld wil ANNA3 de renovatie- en nodige instand-houdingswerken betalen van ons orgel met zijn 19 registers en 1.120 pijpen. Na de volledige reiniging van het orgel en herstellingen van twee blaasbalgen, willen we graag twee nieuws registers plaatsen: een violon en een kromhoorn.

Uitvoerders

  • Annelies Boodts, harp

  • Myriam Baert, zang & dirigent

  • Joannes Thuy, orgel

  • en vooral Het Publiek - u dus!

 

 

Programma

Oude en nieuwe kerstliederen, afgewisseld met enkele solo-optredens zodat uw stem even kan rusten

 

Coronamaatregelen

ANNA3 leeft alle maatregelen na die de overheid op het ogenblik van het concert oplegt in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Er is ontsmettingsmiddel voor uw handen, liefst geen handen schudden, we meten de CO2 in de kerk en de kerk wordt permanent geventileerd met verse lucht, enz…

Corona bij ANNA3