ANNA3 | Donderdag 23 november 2023 | Aan het woord - Oorlog & Vrede| Jan Wouters | Lezing 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

Donderdag 23 november 2023

Aan het woord
Jan Wouters

 

20.00 uur lezing
19.30 uur deuren weekkapel open

 

tickets

  • gratis toegang maar we appreciëren ten zeerste uw vrije bijdrage

 

ANNA3 | Donderdag 23 november 2023 | Aan het woord - Oorlog & Vrede| Jan Wouters | Lezing 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen LinkeroeverJan Wouters (°1964) is gewoon hoogleraar aan de KULeuven waar hij de verantwoordelijke is van het Instituut voor Internationaal Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen. Hij is directeur van het Leuvens Centrum voor Global Governance Studies.

Hij is een autoriteit in het internationaal en Europees recht die ook vaak door de media wordt geconsulteerd om duiding te geven bij internationale crisissen en conflicten, waaronder ook de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de relaties tussen het Westen en Rusland.

 

Een nieuw tijdperk na de Russische inval?

Welke repercussies of implicaties heeft de Russische inval en oorlog in Oekraïne, zonder meer een grof geval van agressie tegen een soevereine, vreedzame en democratische buurstaat die indruist tegen de meest fundamentele normen van de internationale en Europese veiligheidsorde, voor die internationale en Europese rechtsorde?

Zijn we een nieuw tijdperk ingegaan, waarin "oorlog in Europa" terug als behorend tot de normaliteit moet worden gerekend?

Hoe gaan we met dergelijke interstatelijke agressiviteit om: moeten we zelf terug "ruwer" worden in onze internationale betrekkingen en het gebruik van geweld niet langer uitsluiten?

Of moeten we juist integendeel de internationale en Europese rechtsorde verdiepen en consolideren, opdat dergelijke agressies en oorlogen beter kunnen worden voorkomen en alleszins sterker zouden worden bestraft?

Waarom deze lezing?

Met deze lezing willen we mensen inspireren en met elkaar in gesprek gaan over nieuwe ontwikkelingen in onze superdiverse en complexe samenleving.

We willen “fundamenten” aanbieden waarvoor we beroep doen op gekende sprekers die vanuit hun discipline onderzoeken of en hoe we kunnen komen tot een open en tolerante samenleving.

 

Verloop van de avond

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de weekkapel van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk (via de zij-ingang).

Om 20.00 uur stipt geeft Jan Wouters zijn lezing gedurende ongeveer 60 minuten.

Daarna is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie.