Partners

ambassadeurs

Klik op de foto om te lezen wat onze ambassadeurs over ANNA3 te vertellen hebben

 • ANNA3 - Eric Antonis Eric Antonis

  Eric Antonis (73), aartsvader van ANNA3, is in de nacht van 14 november 2014 overleden.

  Eric Antonis, afkomstig uit Turnhout, deed in 1993 zijn intrede in de Antwerpse arena als intendant van Europese cultuurhoofdstad Antwerpen '93. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 was hij onafhankelijk kandidaat op de lijst Antwerpen 94, een kartel tussen CVP, VU en onafhankelijken. Antonis werd toen schepen van Cultuur.

  Surfend op het succes van Antwerpen '93 stampte hij de Zomer van Antwerpen uit de grond. Hij zorgde ervoor dat de reuzen van Royal de Luxe geregelde gasten in de stad werden. Dat op het Eilandje het Museum aan de Stroom (MAS) de Antwerpse skyline tekent, is ook een van de realisaties van Antonis.

  Eric Antonis was één van de stichtende leden van ANNA3 en werd graag aartsvader van onze vzw. Daarover zei hij onder meer: "Als ex-beleidsman schaar ik me graag achter de nieuwe dingen die vanuit de basis groeien, een beetje als antwoord op de vraag: 'ontdek je nieuwe dingen en ontdek je ze op tijd ?'. ANNA3 is daar een voorbeeld van"

  Als eerbetoon aan Eric Antonis zullen we hem blijven vermelden als aartsvader op onze site

 • ANNA3 - Hugo De Ridder Hugo De Ridder

  "Mijn motivatie om deel te nemen aan ANNA3- project spruit voort uit mijn bekommernis om de culturele en toeristische uitstraling van Linkeroever mee te helpen bevorderen.

  Ik geloof erin dat ANNA³ daartoe kan bijdragen."

  Hugo De Ridder, politiek chroniqueur

 • ANNA3 - Els Biesemans Els Biesemans

  "Het organiseren van culture activiteiten in een kerk waarin de belevenis van het geloof centraal staat, vind ik een welkom initiatief in onze jachtige tijd die reeds teveel uitnodigt tot oppervlakkigheid.
  Kunst en geloof zijn belangrijke en essentiële wegen om tot zichzelf te komen en zich de zin van het leven te herinneren. Het geloof is van oudsher de voedingsbodem van de kunst, die op haar beurt uitdrukking geeft aan het geloof. Het is mooi om te zien dat beide in het project van ANNA3 letterlijk onder één dak worden samengebracht.

  Ik ondersteun van harte het initiatief om het orgel in ere te houden en het feestelijk te laten klinken, niet alleen tijdens de eredienst, maar ook bij concerten. Een orgel dat aandacht en de nodige verzorging krijgt en dikwijls in vol ornaat mag klinken, voelt zich hoorbaar beter !

  Ik ben fier en dankbaar dat ik met mijn concert de spits heb mogen afbijten van deze mooie organisatie die straalt van enthousiaste medewerkers."

  Els Biesemans, organiste van de Maria-Kroenungskirche in Zürich-Witikon

 • ANNA3 - Willem Vermandere Willem Vermandere

  "Wat heb ik me 'gejeund' toen ik onlangs mocht zingen in die boemvolle Sint-Anna-kerk. Of zeg ik liever meteen, 'Sint-Anna-theater'...
  Zijn kerken en theaters geen tweelingbroers? Toch allebei gebouwd als 'huizen voor onze verbeelding'. We mogen niet ophouden fabels te vertellen, te zingen, te musiceren, te dromen van een heviger wereld. Dit wordt een universele religieuze ruimte waar we heel gelukkig mee zullen zijn.

  Ik voel me vereerd 'aartsvader' te mogen zijn van dit project ... en sedert dat ik die energieke ploeg mensen daar op de Linkeroever heb leren kennen,. verkondig ik het hier zeer patriarchaal: 'Die ANNA³ wordt een voorafbeelding van het paradijs!"

  Willem Vermandere, zanger, beeldhouwer, schilder en schrijver

 • ANNA3 - Herman Augustyns Herman Augustyns

  "Als pastor van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk ben ik geïnteresseerd in al wat er in de kerk gebeurt.
  Ik hoop dat ANNA³ ons als parochie positief kan stimuleren om een open gemeenschap te blijven met een boodschap naar de mensen van deze tijd en dat we een plaats kunnen bieden waar alle mensen van Linkeroever zich thuis kunnen voelen."

  Herman Augustyns, pastoor Sint-Anna-ten-Drieën.

 • ANNA3 - Marc Van Peel Marc Van Peel

  "Als Antwerpenaar, maar in de eerste plaats als mede-parochiaan zet ik graag mijn schouders onder het project van ANNA3 omdat ik sterk geloof in de kracht van mensen.

  De vele activiteiten die georganiseerd worden, of het nu gaat om een eredienst, een concert of een tentoonstelling, bieden niet alleen mensen een kans tot ontmoeting en ontplooiing, maar geven ons ook de kans om als gemeenschap verder te groeien."

  Marc Van Peel, Antwerps Schepen van de Haven.

 • ANNA3 - Angela Glajcar Angela Glajcar

  "Ausstellungen leben vor allem auch von den Menschen, die sie organisieren - von der ersten Idee, bis zur Eröffnung. ANNA3 hat AD ID TEMPORIS mit viel Enthusiasmus und Professionalität Realität werden lassen.
  Dafür, und für die herzliche Aufnahme, bin ich allen engagierten Mitgliedern sehr dankbar.

  Sicherlich sind die Aktivitäten von ANNA3 eine große Bereicherung für die Gemeinde und ich wünsche ANNA3 noch viele spannende Kulturereignisse!."

  Angela Glajcar, Duitse kunstenares van het werk AD ID TEMPORIS

 • ANNA3 - Veerle Rooms Veerle Rooms

  "Het charisma, de inzet en het geloof in een eindresultaat, het samenbrengen van mensen en hen een geluksgevoel geven… dit alles heb ik ervaren. Vooral tijdens de opbouw van mijn tentoonstelling leerde ik de mensen van ANNA3 kennen als een (h)echte ploeg. Daar wil ik bij horen.

  Linkeroever is niet zomaar een Nieuwe Stad met huizen en woonblokken. Het zijn de bewoners in al hun diversiteit die een gemeenschap vormen en het beeld brengen voor de toekomst.

  Het is een voorrecht om in deze ‘Theaterkerk’ mijn werk te kunnen brengen met een beeld uit zo vele culturen en godsdiensten die alle streven naar een vreedzaam samenleven in een menselijke harmonie. Is dit niet de echte taak van alle religies?
  En misschien bestaan er ook ‘Aartsmoeders’? Mag ik daar voor pleiten?"

  Veerle Rooms, beeldend kunstenares

 • ANNA3 - Peter Holvoet-Hanssen Peter Holvoet-Hanssen

  "Ik kwam de prachtruimte binnen – waar trouwens de overweldigende tentoonstelling van Veerle Rooms floreerde – en voelde hoe mijn ‘tritonistische’ poëziequeeste opvloog. (Tritonistisch: je zet je voet op ‘één’ en onderzoekt de roots waar je dan op staat, dan zet je met je andere voet een stap op de tegenpool – ‘twee’ – en onderzoekt ook dat.
  Kom je vooruit?
  Nee: 1 – 2, 1 – 2, 1 – 2: je blijft als in een mars ter plaatse trappelen. Dan spring je als op een trampoline omhoog, heel even boven die tegenpolen: in een derde getal (geen synthese) dicht je walsend over 1 en 2. Dan land je terug op je veld, en verder weer, beweeglijk explorerend, buiten de lijntjes kleurend.) Zwarte gaten rukken op.
  Sint-Anna tot de derde macht, ik vraag bij u asiel aan!

  Peter Holvoet-Hanssen van Het Kapersnest, Stadsdichter van Antwerpen t/m januari 2012

 • ANNA3 - Bisschop van Antwerpen Johan Bonny Bisschop van Antwepen Johan Bonny

  "FIETSKERK” Sint-Anna-ten-Drieën Geen Vlaming zonder fiets. Goed voor hart en bloedvaten. Goed voor het milieu. Goed voor het verkeer. Goed voor ontspanning. Goed voor de sfeer in de groep. Goed voor het gezinsbudget.
  Van alle voertuigen is de fiets het meest op ons lichaam berekend, bijna als een maatpak. Stuur en zadel staan op de juiste lengte van onze armen en benen. Bovendien heeft een fiets geen andere longen dan de onze. We gebruiken wel de trappers en de wielen, maar blijven zelf de motor. Wie stopt met trappen, valt stil.
  Rapper dan je kunt trappen zal de fiets bijna nooit rijden, tenzij bergaf, wat in de provincie Antwerpen ongeveer nergens voorkomt.
  Met de fiets een halte houden aan de kerk: het past best bij elkaar. De fiets af, om een ogenblik een kerk binnen te stappen. Even fris ademhalen, wanneer het buiten warm is. Even droog binnen, wanneer het buiten regent. Even stilte, na de drukte van de baan en van het leven.
  Even bezinnen, na de overtollige spanning uit je lichaam weggefietst te hebben. Even bij God verwijlen die het ons zomaar schenkt: de natuur, onze gezondheid, de zin om te genieten van ons zomaar gegeven is, de kracht om door te rijden.
  Dank aan de ploeg van Sint-Anna-ten-Drieën voor het initiatief van de “fietskerk”: een project dat aanspreekt.

  + Johan Bonny
  Bisschop van Antwerpen

 • ANNA3 - Yves Leterme Yves Leterme

  "De kerk mag dan al niet de biotoop par excellence zijn voor een ongelovige, toch werd ik gedurende de negen maanden voorafgaand aan mijn 'bevalling' steeds opnieuw aangenaam getroffen door het enthousiasme en de inzet van de ANNA3-ploeg, die mij al die tijd met raad en daad heeft bijgestaan en ook na de bevalling nog drie maanden lang zorg heeft gedragen voor mijn kind.
  Dit alles met de glimlach en een grote openheid van geest.
  ANNA3 associeer ik voortaan met een somtijds beangstigende uitdaging, een project dat enkel met vereende krachten tot een goed einde is gebracht.

  Ik wens hen nog een hele lijst succesvolle evenementen toe. Ik beloof de last van het aartsvaderschap waardig te dragen."

  Yves Leterme, kalligraaf

 • ANNA3 - Jacques Loire Jacques Loire

  "Près de cinquante ans après avoir créé et réalisé les vitraux en dalle de verre de l'église Sainte Anne, j'ai eu la grande joie et le grand honneur d'être appelé à créer le tabernacle de cette église.
  De plus le comité d'Anna 3 m'a demandé de présenter certaines de mes créations pour témoigner de mon travail depuis mes premières créations. A cette occasion, j'ai été surpris et admiratif de la passion des membres du comité et de leur efficacité tant pour l'accrochage des oeuvres que pour la médiatisation : DVD, cartes postales,… de cette présentation. Leur implication dans la vie de la paroisse m'a profondément touché et ému.

  Cette paroisse est particulièrement vivante grâce à l'activité de tous ces membres et c'est bien volontiers que je vous aiderai dans vos efforts et dans la possibilité des mes moyens."
  Jacques Loire

 • ANNA3 - Alexandra Cool Alexandra Cool

  "Kunst in oorden van bezinning, het is een idee dat me boeit en dat ik ontzettend zinvol vind. Het was dan ook voor mij geweldig om voor deze unieke locatie een tentoonstelling te mogen maken. In de Sint-Anna-ten-Drieënkerk vond ik de stimulans om te werken rond de relatie tussen mens en wereld, tussen individualisme en samenhorigheid.

  Ik werd hiervoor bijgestaan door zo'n vriendelijke, enthousiaste Linkeroever-mensen. Hun frisse aanpak en openheid van geest deden deugd.

  Ik wens Anna3 alle succes toe."

  Alexandra Cool

 • ANNA3 - Sei Arimori Sei Arimori

  "Het is door de warmte van het onthaal van de mensen van ANNA3 dat we op Linkeroever zijn verzeild geraakt. We zijn blij dat we hen mochten ontmoeten en dat we veel over het thema « 間 » hebben kunnen doorbomen.

  Hun warmte, hun sympathie, hun enthousiasme hebben ons begeesterd en over de streep getrokken!
  Hun aanstekelijke vrolijkheid heeft ons gedurende hele duur van de creatie in situ eigenlijk, meegesleept.
  Hun werk moet gezien worden in het perspectief van het "Geloof verzet de bergen": want het was, met groot doorzettingsvermogen, allemaal tot in de puntjes georganiseerd en overgoten met een goedgezinde saus."

  Sei Arimori

 • ANNA3 - Annie Brasseur Annie Brasseur

  "Nous sommes heureux d'avoir rencontrés les organisateur de ANNA3, d'avoir partagé, d'avoir beaucoup communiqué sur le thème du Ma, et donc d'avoir appris.
  Leur chaleur, leur sympathie, leur enthousiasme nous ont conquis: nous leur avons dit oui !

  Leur allégresse communicative nous a impliqués depuis quelques mois dans ce travail de création in situ.
  La foi déplace des montagnes, c'est dans ce sens qu'il faut considérer leur travail organisé, persévérant, ponctuel avec une égale bonne humeur. Une équipe soudée comme les doigts d'une main, et de plusieurs mains."

  Annie Brasseur

 • ANNA3 - Annie Brasseur Kaarina Kaikkonen

  "It was a wonderful experience to make a large site specific installation for ANNA3. We made this work of 1500 shirts donated by local people from Antwerpen, and worked together with many volunteers.
  It was wonderful to meet all these different people, and work together, feeling a strong connection.
  Thank you and good luck for all the future projects of ANNA3!"

  Kaarina Kaikkonen

vrijwilligers

ANNA3 draait volledig op het enthousiasme en de inzet van een 50-tal vrijwilligers.
De taken van onze vrijwilligers zijn heel verschillend met voor elk wat wils: tentoonstellingen opbouwen, ze openen, informatie geven aan de bezoekers, verdelen en ophangen van affiches, zoeken van nieuwe 'vrienden van ANNA3', brieven posten, opdienen bij pauzes tijdens concerten, praktisch werk achter de schermen, enz…

Ben jij geïnteresseerd om mee te werken?
Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@anna3.be en we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

ANNA3 - Aerts en Castrel-orgel - Sint-Anna-ten-Drieenkerk - Antwerpen Linkeroever

orgelfonds

U kan ons orgelfonds steunen door een groot of klein bedrag te storten op de projectrekening van ANNA3 met nummer BE24 745 0270017 38 bij de erfgoedvereniging HERITA.
Met deze giften laten we stapsgewijs de broodnodige renovatie en intonatie van het Aerts en Castrel-orgel in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk uitvoeren. Een eerste fase is al achter de rug.
Dit magnifieke orgel verdient het om na 50 jaar eens goed verwend te worden met het herstel van de klankuitstraling, een nieuwe tremulant en twee nieuwe registers. Met het ingezamelde geld wil de vzw renovatie- en instandhoudingswerken uitvoeren aan dit orgel met 19 registers en 1120 pijpen.

Technische toelichting voor orgelkenners: om het Positief weer zijn aloude klankuitstraling te geven, is het aangewezen om meer klankgaten te voorzien in de orgelkast. Deze is op dit moment bijna volledig afgesloten, waardoor het geluid niet naar buiten kan en een slechte balans ontstaat tussen het Groot-orgel en Positief. De huidige tremulant is afgesloten door een ongelukkige constructie. Hierdoor zou het beter zijn mocht er een nieuwe tremulant kunnen voorzien worden. Tenslotte willen we meer klankkleur in het orgel brengen door 2 nieuwe registers te installeren: een Kromhoorn 8’ en een Violon 4’. We willen al deze werken in fases laten uitvoeren in de periode 2018-2020. 

Ons hierbij steunen kan door te storten op onze projectrekening met nummer BE24 745 0270017 38 bij de erfgoedvereniging HERITA met de vermelding "gift ANNA3 orgelfonds".
Voor giften vanaf 40 EUR op jaarbasis ontvangt u een attest vanwege HERITA dat u kan voegen bij uw belastingaangifte van volgend jaar en waardoor u een belastingkorting krijgt. Indien u op één jaar verschillende giften overmaakt aan ANNA3 (bijvoorbeeld via een maandelijkse domiciliëringsopdracht) worden deze giften samengeteld en wordt het totale bedrag ervan vermeld op uw fiscaal attest. 

Klik hier voor info over ons project op de website van HERITA

duo-legaat

Met een “duo-legaat” laat u een deel van uw bezittingen na aan een goed doel (ANNA3 vzw), zonder uw erfgenamen hierdoor te benadelen.
Meer nog, in bepaalde gevallen kan het duo-legaat uw erfgenamen zelfs een aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren.
M.a.w.: uw erfgenamen betalen minder successierechten en daar bovenop steunt u ANNA3 vzw financieel !
Informeer bij uw notaris kijk in deze brochure of contacteer ons voor meer informatie via info@anna3.be.