ANNA3 | Bruno De Wever - Aan het woord | Donderdag 6 mei 2021 | 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

Donderdag 6 mei 2021

Aan het woord:
BRUNO DE WEVER

 

20.00 uur lezing

19.30 uur deuren open

 

tickets

  • 5 euro

 

 

Prof. Dr. Bruno De Wever (°Mortsel, 1960) is een Belgisch historicus, professor en schrijver van publicaties over de vaderlandse geschiedenis.

Hij groeide op in een Vlaams-nationalistisch gezin en was in zijn jeugdjaren lid van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). In een interview formuleerde hij het als een "anti-Belgisch, extreemrechts, Vlaams-nationalistisch milieu".

Hij is de oudere broer van Bart De Wever.

Onder invloed van zijn studies geschiedenis aan de Universiteit Gent nam hij uitdrukkelijk afstand van het Vlaams-nationalisme van zijn ouders en ging hij na verloop van tijd steeds meer linkse sympathieën koesteren.

Zijn onderzoeksinteresses als hoogleraar aan de Universiteit Gent gaan uit naar de Tweede Wereldoorlog, het nationalisme, het fascisme en geschiedenisdidactie

 

Carrière:

Hoogleraar aan de Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Sociale geschiedenis na 1750 – oorlog en gewapend conflict.

Lid van het Instituut voor Publieksgeschiedenis.

Lid van het European Cooperation on War Studies.

Lid van het Wetenschappelijk Comité van het Studiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.

Lid van de Wetenschapscommissie van het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies.

Lid van de AV en de RvB van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Lid van Re-bel Rethinking Belgium’s Institutions in the European Context.

Lid van de wetenschappelijke raad van Nationalist Intermediary Structures in Europe (NISE).

Lid van de wetenschappelijke raad van het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk.

Lid van de wetenschappelijk raad van het Bestuur voor Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zaken.

Waarom deze lezing?

Met deze lezing willen we mensen inspireren en met elkaar in gesprek gaan over nieuwe ontwikkelingen in onze superdiverse en complexe samenleving.

We willen “fundamenten” aanbieden waarvoor we beroep doen op gekende sprekers die vanuit hun discipline onderzoeken of en hoe we kunnen komen tot een open en tolerante samenleving.

 

Verloop van de avond

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk.

Om 20.00 uur stipt geeft Bruno De Wever zijn lezing gedurende ongeveer 60 minuten.

Daarna is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie.