ANNA3 Antwerpen Linkeroever - Orgelfonds

Orgelfonds

orgelplannen

Al meer dan 10 jaar krijgen de orgelconcerten van ANNA3 een hoge waardering van onze bezoekers.

Op dat elan willen we graag doorgaan.

Om talentvolle organisten en muzikanten aan te trekken moet ook ons orgel in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk in topvorm blijven. Dit magnifieke Aerts & Castrel-orgel uit 1974, met zijn 19 registers en 1120 orgelpijpen, verdient het om na 45 jaar eens goed verwend te worden.

Dankzij de steun van onze sponsors was het mogelijk om reeds 8.000 € te investeren in een grondige reiniging van de rechtse toren van het orgel door een gespecialiseerd bedrijf. Door hen werd meer dan 44 jaar stof en vuil verwijderd en extra klankgaten gemaakt rechts in de orgelkast. Dit resulteert al in een verbeterde klankkwaliteit. De linkse toren is nu aan de beurt; daarin vinden we de orgelpijpen van het pedaal met hun mooie koperen tint.

ANNA3 Antwerpen Linkeroever - Orgelfonds

orgelfonds

Met HERITA werd een nieuwe overeenkomst gesloten zodat we ook de volgende drie jaar fiscaal aftrekbare giften kunnen blijven ontvangen via ons Orgelfonds. Met het ingezamelde geld wil ANNA3 dan deze renovatie- en instandhoudingwerken laten uitvoeren.

Mogen we ook op uw steun rekenen?

U kan storten op onze projectrekening met nummer BE24 745 0270017 38 bij de erfgoedvereniging HERITA met de vermelding "gift ANNA3 orgelfonds". Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een attest vanwege HERITA dat u kan voegen bij uw belastingaangifte van het volgende jaar om belastings-vermindering te krijgen. Indien u op één jaar verschillende giften overmaakt aan ANNA3 (bijvoorbeeld via een maandelijkse domiciliëringsopdracht) worden deze giften samengeteld en wordt het totale bedrag ervan vermeld op uw fiscaal attest.

ANNA3 Antwerpen Linkeroever - Orgelfonds

technische toelichting

Om het Orgel-Positief meer klankuitstraling te geven, was het aangewezen om extra klankgaten te voorzien in de orgelkast. De orgelpijpen ervan waren bijna volledig afgesloten, waardoor het geluid belemmerd werd en er een slechte balans was tussen het Groot-Orgel en Orgel-Positief.

De huidige tremulant is buiten gebruik door een ongelukkige constructie en moet vernieuwd worden.

Ook willen we meer variatie in de klankkleur van het orgel brengen door 2 nieuwe registers te installeren: een Kromhoorn 8' en een Gamba 4'. Het is onze bedoeling deze werken te laten uitvoeren in 2020.

ANNA3 Antwerpen Linkeroever - Orgelfonds