ANNA3 | Voor al uw concerten en tentoonstellingen | Antwerpen Linkeroever | Sint-Anna-ten-Drieënkerk huren - Aanvraag indienen

KERK HUREN – Aanvraag

wat is er mogelijk?

kan het volledig kerkgebouw of een gedeelte ervan (weekkapel of de witte zaal in de kelderverdieping) huren voor één of meerdere dagen, dagdelen of avonden mits de activiteit past in de programmatie van de activiteiten van ANNA3.

Enkele voorbeelden:

  • een concert,
  • een try-out,
  • een lezing,
  • een tentoonstelling,
  • een boekvoorstelling,
  • een bedrijfsevenement met muzikale ondersteuning,
  • een theatermonoloog,
  • een receptie met muzikale omkadering,
  • een CD-opname,
  • een workshop,

De beslissing of een bepaald evenement al dan niet kan worden toegestaan wordt steeds in laatste instantie genomen door de raad van bestuur van ANNA3 zonder dat daar enig verhaal tegen mogelijk is.

hoe aanvragen?

Vul het reservatieformulier in dat u hier kan downloaden en maak dit volledig ingevuld per mail over aan info@anna3.be.

Elke aanvraag om de kerk te gebruiken gebeurt steeds tegen de achtergrond en met toepassing van het tarief-en huishoudelijk reglement van ANNA3.

Door de ondertekening en de indiening van het reservatieformulier wordt u geacht dit reglement volledig te onderschrijven en ermee akkoord te gaan.

 

optie nemen?

Als u een optie wenst te nemen om de kerk op een bepaalde datum te gebruiken, dan dient u daarvoor ook het volledig ingevuld reservatieformulier in te vullen en per mail over te maken aan  info@anna3.be.

 

 

vragen?

Als u toch nog vragen zou hebben kan u steeds contact nemen met Erik Balbaert.