© ATV, 25.03.2017, "Anderstaligen zingen Vlaamse klassiekers": atv.be/nieuws/video-anderstaligen-zingen-vlaamse-klassiekers-42307

© KERK en LEVEN, 05.04.2017, "Cultureel gemengd koor brengt Nederlandstalig repertoire": www.kerkenleven.be/system/files/archief-pdf/kerkenleven_1490861548_171420.pdf

© Architectura, 01.03.2017, "Fietskerk moet volk naar parochiekerk lokken": architectura.be/nl/nieuws/16899/fietskerk-moet-volk-naar-parochiekerk-lokken